Oppmuntringsforedrag og HMS-kurs

HMS-kurs:

Hvis HMS stårfor Humor, Mennesker og Sko,kan HMS-kurs nå nye og uante høyder. Galskapernes HMS-kurs inneholder noe av det de glemte å fortelle på ditt forrige HMS-kurs.

Foredrag:

Terskelen, skapet og streken! Etablererens store spørsmål er ofte: Hvordan  forsere en terskel? Hvordan få ideen ut av skapet? Kan drømmen realiseres uten å gå over streken? Det er underlig hvordan små bagateller kan utgjøre den store forskjellen.

Og plutselig skulle alle ha sosiale antenner! Dette er historien om luene ingen ville ha - og som ved en herlig tilfeldighet har blitt til til en virvlende ny næringsvei å rusle på....

 

 

 

 

Kanskje kan en finne veien fra ull til gull?